ES Parama

ES PARAMA ĮMONĖS TARPTAUTINIAM KONKURENCINGUMUI DIDINTI

UAB „KOLMISOFT“ įgyvendina projektą „UAB „Kolmisoft“ eksporto galimybių plėtra“ (Paraiškos Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0135), kuriam buvo skirta ES parama pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 „Naujos galimybės LT“.

Projekto tikslas:

Didinti UAB "Kolmisoft" naujų užsienio rinkų paiešką ir esamų rinkų plėtrą

Projekto uždavinys: Padidinti įmonės tarptautinį konkurencingumą

Sutarties pasirašymo data: 2019 m. birželio mėn. 12 d.

Projekto įgyvendinimo vieta: Vilniaus apskritis, Vilniaus miesto savivaldybė

Projekto biudžetas: 56 684,00 EUR

Skirtas finansavimas: 28 342,00 EUR

Vykdytojo lėšos: 28 342,00 EUR

Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė:

2019 birželio mėn. 12 d. -  2020 m. lapkričio mėn. 21 d.

UAB "Kolmisoft" jau dešimtmetį sėkmingai vysto veiklą, kurdama specializuotą programinę įrangą, pritaikytą telekomunikacijų verslui. Nuo 2011 metų įmonė kasmet įvertinama UAB "Creditinfo" sertifikatu "Stipriausi Lietuvoje ".

Įgyvendinant UAB "Kolmisoft" eksporto ir produktyvumo didinimo projektą, dalyvavimas tarptautinėse parodose yra būtinas ir reikalauja didelių investicijų. Jei projektas nebūtų įgyvendintas, būtų prarasta galimybė skatinti prekybinius santykius su daugelio pasaulio šalių atstovais bei užmegzti naujus verslo ryšius. Nauji užsakymai užtikrins įmonės plėtrą, naujų darbuotojų priėmimą, eksporto apimčių didėjimą. Net ir negavus paramos, įmonė savomis lėšomis, kiek tai įmanoma, dalyvautų tarptautinėse parodose. Numatomos pagrindinės plėtros kryptys Azijos, Afrikos, Šiaurės bei Pietų Amerikos šalys. Šiose šalyse yra pakankamai daug potencialių klientų, taip pat įmonė jau turi patirties dirbant šiose rinkose. Didesnėse šalyse be didžiųjų telekomunikacijos kompanijų veiklą vykdo ir daugybė smulkių, tokios mažesnės įmonės ir yra pagrindiniai UAB "Kolmisoft" klientai.